XVIII Katowicko-Krakowskie Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej 03.07.2023

 

Katowicko-Krakowskie Seminarium Fizyka Fazy Skondensowanej to doroczne spotkania fizyków z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, na które tradycyjnie zapraszamy współpracowników z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Politechniki Krakowskiej. Oprócz zagadnień związanych z własnościami strukturalnymi i magnetycznymi stopów oraz związków międzymetalicznych obejmuje tematy z zakresu materii miękkiej, biofizyki i fizyki medycznej oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Tradycyjnie jest to również forum, na którym nasi doktoranci i magistranci mogą zaprezentować wyniki prowadzonych badań w formie prezentacji ustnych lub plakatowych oraz podyskutować ze specjalistami w swoim obszarze zainteresowań.

 

Seminarium będzie się odbywało w sali A-1-13 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków.

Program

9:00 Rejestracja

I sesja (9:30 – 11:00), przewodniczący: Paweł Starowicz

9:30 rozpoczęcie seminarium,

9:40 Jerzy Goraus, „Stopy Heuslera na bazie tytanu i wanadu, ich właściwości magnetyczne i struktura elektronowa a także potencjalne zastosowania spintroniczne”

10:00 Natalia Janiszewska „Kontrola immobilizacji białek do cienkich warstw kopolimerów diblokowych poprzez modyfikacje ekspozycji grup chemicznych”

10:20 Paweł Zajdel, „Badania strukturalne 'in-operando' w zakresie porowatych materiałów funkcjonalnych”

10:40 Altifani Rizky Hayyu, “Investigation of Magnetocaloric Effect in RE5Pd2In4 (RE = Tb-Tm) Compounds”

11:00 – 11:30 przerwa na kawę

II sesja (11:30 – 12:50), przewodniczący: Grażyna Chełkowska

11:30 Jakub Rysz, „Elektrodepozycja w przesuwanym menisku”

11:50 Jerzy Kubacki, „Zastosowanie fotoemisji rezonansowej do analizy procesów elektroformowania powierzchni cienkich warstw epitaksjalnych SrTiO3 domieszkowanych żelazem”

12:10 Marcin Rosmus, „Struktura elektronowa wybranych nadprzewodników z potencjalnymi fermionami Diraca”

12:30 Krystyna Khrushchyk, The influence of REM/TM doping on the kinetics of crystallization of the Al87REM5Ni8(Fe) system

12:50 zakończenie sesji

13:15 obiad

14:15-15:45 sesja posterowa

 

POSTERY:

1. Marcin Sikora, “Magnetic, electronic and conductive properties of selected Gd0.4Tb0.6(Co1-xAlx)2 compounds”

2. Marian Kubisztal, “Hopping conductivity of (Ni,Mn,Fe,Cu)3O4 ceramic semiconductors design for temperature and magnetic field sensing”

3. Grzegorz Ziółkowski, Artur Chrobak, “Magnetic anisotropy in Fe-Nb-B-RE amorphous alloys”

4. Katarzyna Balin, “XPS investigations of Mn doped Bi2Te3 thin films”

5. Magdalena Szubka, Monika Obóz, “Effects of biodegradation on electronic properties of common lithium manganese oxides”

6. Anna Majtyka-Piłat, ”Interatomic Potential for InP”

7. Anna Bajorek, plakat

8. Małgorzata Karolus, “Structural analysis of Aluminium-based AMA after annealing”

9. Benedykt R. Jany, "Podejścia do analizy atomowo rozdzielczych obrazów HAADF STEM bazujące na darmowym oprogramowaniu oraz technikach Machine Learning"

10. Carina Rząca, “Influence of Microparticle Endocytosis on Cytoskeletal Structure”

11. Dominik Panek, “Generaive Adversarial Networks for microscopic image enhancement”

12. Altifani Rizky Hayyu, Stanisław Baran, and Andrzej Szytuła, “Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect Investigation of RE5Pt2In4 (RE = Gd-Tm)”

13. Enrico Gnecco, “Nanolithography-Induced Exfoliation of Multilayered Materials”

14. K. Cieślik, D. Wrana, K. Szajna, W. Bełza, M. Rogala, P. Dąbczyński, and F. Krok, “Tuning the Structural and Electronic Properties of TiO2(110) Surface via Repeated Sputtering and Annealing”

 

 

Katowicko-Krakowskie Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej (rys historyczny)

Inicjatorką wspólnych seminariów dwóch zakładów fizyki ciała stałego była prof. dr hab. Alicja Ratuszna, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Śląskiego. Na Jej zaproszenie odbyło się pierwsze spotkanie w Instytucie Fizyki UŚ w 2002 r. W trakcie spotkania, biorąc pod uwagę zbliżone tematyki badawcze, położenie geograficzne, przeszłość (zalążkiem UŚ była między innymi Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach) i fakt, że współpraca między poszczególnymi zespołami badawczymi powinna być korzystna dla obu ośrodków postanowiono kontynuować spotkania jako coroczne Seminarium odbywające się przemiennie w Katowicach i Krakowie. Odbyło się do tej pory 17 spotkań głównie w budynkach Instytutów Fizyki w Katowicach i Krakowie. Trzy spotkania odbyły się w innym miejscu, dwa w Rychwałdzie (organizowane przez UŚ w 2006 i 2010 r.) oraz jedno w Zakopanem (organizowane przez UJ w 2007 r.). W ramach seminariów prezentowano wyniki badań w postaci referatów ustnych i posterów a liczba uczestniczących osób świadczyła że seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tabeli poniżej podane są dane statystyczne obejmujące liczbę prezentacji dla poszczególnych edycji spotkań. Z biegiem lat krąg uczestników poszerzył się o pracowników innych zakładów UŚ i UJ, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutu Onkologii w Gliwicach. Tematyka spotkań obejmowała szeroki wachlarz zagadnień obejmujący; właściwości magnetyczne związków międzymetalicznych, tlenków i magnetyków molekularnych, miękką materię: ciekle kryształy, polimery, problematykę fizyki medycznej, nanofizykę i właściwości materiałów mezoskopowych. Ważnym elementem seminariów było umożliwienie naszym młodszym kolegom doktorantom prezentacje wyników swoich badań. Szczególną popularnością cieszyły się sesje plakatowe, w trakcie, których prowadzone były ożywione dyskusje. Seminaria były miejscem nawiązania kontaktów naukowych, czego efektem były wspólne publikacje.

 

Tabela. Dane statystyczne odnośnie wybranych seminariów.

Nr Rok Komunikaty Postery

1 2002 X X

2 2003 13 34

3 2004 15

4 2005 16 36

5 2006 37

6 2007 35

7 2008

8 2009

9 2010 31

11 2012 9 29

12 2013 21 18

13 2016 21 11

14 2017 29 17

15 2018 19

16 2019 20 20

17 2022 4 20

18 2023 8 14

 

 

 

 

XIII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych"

Kolejna, XIII już konferencja «Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w badaniach Materii», będzie stanowić forum wymiany doniesień naukowych i dyskusji dla polskich naukowców wykorzystujących wiązki neutronów do badania materii. Zapraszamy fizyków, chemików, przedstawicieli nauk materiałowych i nauk o życiu (tzw. "life sciences").

Konferencje z tego cyklu stanowią znakomitą okazję do prezentacji prac młodzieży naukowej (magistranci, doktoranci). Dom Pracy Twórczej «Reymontówka» to miejsce, przez swój klimat wyjątkowo sprzyjające nieskrępowanym rozmowom, dyskusjom (także wieczornym), budowaniu więzi między badaczami z różnych ośrodków, snuciu planów naukowych.
Planujemy publikację doniesień konferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.  

Tym razem konferencję organizuje Instytut Fizyki Jądrowej PAN przy współpracy Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Uniwersytetu w Siedlcach.

 

 9–13 czerwca 2024
Chlewiska k. Siedlec

 

https://indico.ifj.edu.pl/event/1162/

The 8th European Nanomanipulation Workshop

XII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-23 czerwca 2022 organizujemy kolejną XII Ogólnopolską Konferencję "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej". Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach k/Siedlec. Wiecej szczegółów na stronie www konferencji http://www.neutrony2022.pl/

IXth edition of the Diffusion Fundamentals conference held in Kraków (Poland) from 21st to 24th September 2022

Diffusion Fundamentals conference logo with motto, dates and photo of Wawel Castle and Collegium Novum

 

X Krajowa Konferencja Nanotechnologii „KK-Nano 2022”

Baner konferencji KK-Nano 2022.