News

 

 • The Krakow Condensed Matter Seminar (WFAIS UJ, ACMIN, WFiIS AGH) is hosted this semester by our Department

The Krakow Condensed Matter Seminar (organized by the Faculty of Physics and Astronomy at Jagiellonian University, the Academic Centre for Materials and Nanotechnology, and the Faculty of Physics and Applied Informatics at AGH University of Science and Technology) is hosted this semester by our Department.

 • XII Workshop on Applications of Scanning Probe Microscopy – STM/AFM 2023, Zakopane, 29 November - 3 December 2023

https://nanosam.pl/stmafm2023/images/logo_Zakopane_2023.png

Dear Sir/Madam,

We have a great pleasure to invite you for the XII Workshop on Applications of Scanning Probe Microscopy – STM/AFM 2023 which will be held in Zakopane from Wednesday, November 29 to Sunday, December 3, 2023, at the HYRNY Hotel (http://www.hyrny.pl/). The Workshop is organized by the Centre for Nanometer-scale Science and Advanced Materials, NANOSAM, of the Faculty of Physics, Astronomy, and Applied Computer Sciences, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

The main goal of the Workshop series is to gather scientists who are or who would like to be involved in surface science research using Scanning Probe Microscopy (SPM). These SPM methods include Scanning Tunneling Microscopy (STM), Atomic Force Microscopy (AFM), and other related techniques operating in ultra-high vacuum environment and liquid/gas atmospheres. We wish the Workshop to be an interdisciplinary meeting for participants representing different theoretical and experimental disciplines of scientific research.

The official language of the conference is English

We especially encourage doctoral students and students to participate in the meeting, which we hope will also be encouraged by the reduced student conference fee.

We cordially invite you to attend the STM/AFM 2023 Workshop in Zakopane. We hope that you will enjoy not only the scientific atmosphere during the conference, but also the charm of Zakopane, the heart of the Polish Tatra Mountains at the beginning of the winter season.

Deadline for the abstracts submission: October 8, 2023.

It is already possible to register using the form on the website of the Seminar (the early registration deadline is 23.10.2023).

With kind regards,
Franciszek Krok
Bartosz Such

Chairmen of the STM/AFM 2023 Workshop

 • XIII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych"

   

Kolejna, XIII już konferencja «Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w badaniach Materii», będzie stanowić forum wymiany doniesień naukowych i dyskusji dla polskich naukowców wykorzystujących wiązki neutronów do badania materii. Zapraszamy fizyków, chemików, przedstawicieli nauk materiałowych i nauk o życiu (tzw. "life sciences"). 

Konferencje z tego cyklu stanowią znakomitą okazję do prezentacji prac młodzieży naukowej (magistranci, doktoranci). Dom Pracy Twórczej «Reymontówka» to miejsce, przez swój klimat wyjątkowo sprzyjające nieskrępowanym rozmowom, dyskusjom (także wieczornym), budowaniu więzi między badaczami z różnych ośrodków, snuciu planów naukowych. 
Planujemy publikację doniesień konferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.  

Tym razem konferencję organizuje Instytut Fizyki Jądrowej PAN przy współpracy Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Uniwersytetu w Siedlcach.

 

9–13 czerwca 2024
Chlewiska k. Siedlec

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://indico.ifj.edu.pl/event/1162/

 

 • Dr inż. Bogusław Penc (1968-2023)

Bogusław Pęc

Z żalem żegnamy zmarłego 13 maja Bogusława Penca, pracownika Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Pan dr Penc był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów w 1993 roku podjął pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ.

Prowadził badania dotyczące struktury magnetycznej oraz struktury elektronowej związków pierwiastków ziem rzadkich. Z pasją uczestniczył w uruchamianiu pierwszej na Wydziale aparatury do badania struktury elektronowej kryształów i przez lata był opiekunem utworzonej pracowni.

W 2010 roku obronił na Wydziale Fizyki AGH rozprawę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Szytuły poświęconą badaniu właściwości magnetycznych i struktury elektronowej związków międzymetalicznych typu RTX, gdzie R jest pierwiastkiem ziemi rzadkiej, T - pierwiastkiem d-elektronowym, a X - pierwiastkiem p-elektronowym.

Tematykę projektu doktorskiego rozwijał w następnych latach;  efektem jego współpracy naukowej jest współautorstwo około 200 publikacji naukowych w czasopismach o światowym zasięgu.

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nekrolog Bogusław Pęc

 

 • The 8th European Nanomanipulation Workshop

We are pleased to announce that the 8th European Nanomanipulation Workshop will be held in Kraków, Poland, from 15 till 17 May 2023. The Workshop is organized by the Centre for Nanometer-scale Science and Advanced Materials, NANOSAM, of the Faculty of Physics, Astronomy, and Applied Computer Sciences, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

This event follows the 1st Workshop in Cascais (Portugal), 2nd in Tartu (Estonia), 3rd in Madrid (Spain), 4th in Kraków (Poland), 5th in Mulhouse (France), 6th in Giessen (Germany), and 7th in Jena (Germany).

The overall focus of the series of the Workshops is to bring together scientists who are active in the field of controlled manipulation of atoms, clusters, and nanoscale objects using scanning probe techniques or other related techniques. This includes basic techniques of manipulation, theoretical description of manipulation processes as well as applications ranging from nano- and mesoscale friction to automatic assembly of nano-objects.

Deadline for the abstracts submission: February 28, 2023.

It is already possible to register using the form on the website of the Workshop (the early registration deadline is 24.03.2023).

More information can be found at: https://nanosam.pl/nanoman2023/

With kind regards,
Enrico Gnecco
Franciszek Krok
Chairmen of the Workshop

 • XI Workshop on Applications of Scanning Probe Microscopy – STM/AFM 2022, Zakopane, 30 November - 4 December 2022

https://nanosam.pl/stmafm2022/images/logo_zakopane_2.png

We have a great pleasure to invite you for the XI Workshop on Applications of Scanning Probe Microscopy – STM/AFM 2022 which will be held in Zakopane from Wednesday, November 30 to Sunday, December 4, 2022, at the HYRNY Hotel (http://www.hyrny.pl/). The Workshop is organized by the Centre for Nanometer-scale Science and Advanced Materials, NANOSAM, of the Faculty of Physics, Astronomy, and Applied Computer Sciences, Jagiellonian University in Krakow, Poland.
The main goal of the Workshop series is to gather scientists who are or who would like to be involved in surface science research using Scanning Probe Microscopy (SPM). These SPM methods include Scanning Tunneling Microscopy (STM), Atomic Force Microscopy (AFM), and other related techniques operating in ultra-high vacuum environment and liquid/gas atmospheres. We wish the Workshop to be an interdisciplinary meeting for participants representing different theoretical and experimental disciplines of scientific research.
We cordially invite you to attend the STM/AFM 2022 Workshop in Zakopane. We hope that you will enjoy not only the scientific atmosphere during the conference, but also the charm of Zakopane, the heart of the Polish Tatra Mountains at the beginning of the winter season.


With kind regards
Franciszek Krok and Bartosz Such
Chairmen of the STM/AFM 2022 Workshop

 • Prof. Ronen Berkovich is visting our Depertment

Prof. Ronen Berkovich from Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel will stay at our department as a visiting professor for one year from September 2022 to August 2023. Prof. Berkovich does research in Nanotribology (atomic-scale friction), Single molecule force spectroscopy and Nanomechanics, more information on https://www.berkovichlab.com/ .

 • XII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-23 czerwca 2022 organizujemy kolejną XII Ogólnopolską Konferencję "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej". Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach k/Siedlec. Wiecej szczegółów na stronie www konferencji http://www.neutrony2022.pl/

 • X Krajowa Konferencja Nanotechnologii „KK-Nano 2022”

Baner konferencji KK-Nano 2022.

 

 • Prof. A. Szytula among Top 2% of World Scientists

A member of our Department Prof. Andrzej Szytuła has been recognized among the TOP 2% of the World Scientists according to the 2020 ranking of Stanford University, Elsevier and SciTech Strategies.

 

 • IXth edition of the Diffusion Fundamentals conference held in Kraków (Poland) from 21st to 24th September 2022

Diffusion Fundamentals conference logo with motto, dates and photo of Wawel Castle and Collegium Novum